Resmi Gazete’de bugün neler var? (27-29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de bugün – 29 Mayıs 2023

YÖNETMELİK

– Ankara Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ

– İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler

Resmi Gazete’de 28 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

– Bazı üniversitelere ait yönetmelikler

Resmi Gazete’de 27 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

– Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı elektronik tebligat sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik

– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında çalıştırılacak yerli sözleşmeli personel hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Beşeri tıbbi ürünlerin klinik araştırmaları hakkında yönetmelik

– Beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– İleri tedavi tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliği

– Vakıf yükseköğretim kurumlarında teminat hesabının açılması, işletilmesi, izlenmesi ve denetimi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ait karar

KARAR

– İdare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar (Haberi yazan Mehmet Dinar)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir