Müteahhitlere 12 aylık kıyak

Ön ödemeli konut satışında müteahhitlerin teslim müddeti azamî 36 ayken, 48 aya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikle müteahhitler rahatlatıldı.

Yeni yönetmeliğe nazaran ön ödemeli konutun mukavelede tahhüt edilen mühlet içinde tüketiciye teslim edilme mühleti uzatıldı. Bu mühlet her halükarda kontrat tarihinden itibaren 36 ayken, 48 aya çıkarıldı.

Yönetmelik şöyle:

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Ön ödemeli konutun kontratta taahhüt edilen müddet içinde tüketiciye teslim edilmesi mecburidir. Bu mühlet her halükarda mukavele tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu hususunun birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.